Księgowość fundacji

Fundacja, to zaraz po stowarzyszeniach, najpopularniejsza z organizacji pozarządowych, powoływana dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Fundator wyposaża fundację w majątek, który w dalszej kolejności jest przeznaczany na realizację tych celów. Co istotne, fundacja nie powinna być tworzona, by zaspokoić osobiste dobra fundatora.

Fundacja podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i jest podmiotem posiadającym osobowość prawną. Tym samym więc, fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązują ją przepisy ustawy o rachunkowości.

Oznacza to między innymi, że fundacja zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a po zakończeniu roku – do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Księgowość fundacji jest więc praktycznie zbliżona do księgowość innej prowadzonej firmy, o czym często założyciele fundacji mogą nie zdawać sobie sprawy.

Księgowość fundacji może być prowadzona poprzez osobę zatrudnioną w fundacji, na zasadzie wolontariatu, czy też zlecenia prowadzenia księgowości fundacji do biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe PragmatIQ specjalizuje się w prowadzeniu rozliczeń podatkowych i księgowych fundacji. Co więcej, dzięki wsparciu prawników z Kancelarii PragmatIQ, pomagamy w założeniu i zarejestrowaniu fundacji.