Doradztwo podatkowe

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem prawnie chronionym i polega na łączeniu w sobie elementów profesji prawnika, księgowego i doradcy finansowego. Obecnie na rynku, jest jednym z najbardziej rozwijających się w branży usługowej.

Co istotne, uprawnionym do posługiwania się tytułem doradcy podatkowego, może być wyłącznie osoba, która spełniła ustawowe warunki. Jednym z nich jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego (składającego się z części pisemnej i ustnej) oraz odbyta praktyka. W odróżnieniu więc od poddanego deregulacji zawodu księgowego, droga do uzyskania tytułu doradcy podatkowego jest drogą znacznie trudniejszą.

Kancelaria PragmatIQ może pochwalić się gronem osób, uprawnionych do posługiwania się tytułem doradcy podatkowego. Efektem tego jest wyodrębniony dział zajmujący się prawem podatkowym. Nasi doradcy podatkowi specjalizują się także w prawie bilansowym, z czym z kolei związane są posiadane tytułu certyfikowanych głównych księgowych czy specjalistów ds. rachunkowości.

Każdy klient biura księgowego PragmatIQ ma zapewnione wsparcie doradców podatkowych i radców prawnych, gdyż w zakres proponowanej przez PragmatIQ oferty na świadczenie usług księgowych, wchodzą także bezpłatne konsultacje w zakresie doradztwa podatkowego.